161113_Jalkapallo Piikkiöön Harvaluodon kautta

Lähes 53-vuotiaan Piikkiön Palloseuran toiminta voidaan jakaa kuuteen erilaiseen aaltoon, joista kuudes on tällä hetkellä meneillään. Jalkapallo jalkautui Turun kautta Suomeen 1890-luvulla, jolloin englantilaiset merimiehet sekä telakan omistaja Willian Crichton toivat jalkapallon Turkuun. Kesti lähes 70 vuotta ennen kuin jalkapalloa alettiin pelata Piikkiön Harvaluodossa.

Piikkiön Palloseuraa (PiPS) edeltävän Harvaluodon Urheilijoiden (HaU) ensimmäiset kymmenen vuotta olivat selkeästi jalkapallon harvaluotolaista aikaa. Toki saarelaiset ja mantereen pojat pelasivat keskenään ystävyysotteluja. Harvaluodon Urheilijat perustettiin 3.6.1956 ja seura liittyi ”puolueettomaan” keskusliittoon, Suomen Palloliittoon.

Miksi jalkapallo tuli Piikkiöön Harvaluodon kautta? Näkemykseni mukaan Piikkiössä toimivat Karhu ja Kehitys olivat sen verran toiminnallisesti ja poliittisesti vahvoja seuroja, että jalkapallolla kerta kaikkiaan ei ollut tilaa piikkiöläisessä urheiluelämässä 1950-luvulla. Toinen tärkeä tekijä oli se, että turkulaiset kesäasukkaat hallitsivat jalkapallon pelaamisen taidon ja saivat myös luotolaiset pelaamaan ”puolueetonta” jalkapalloa.

Toinen aalto

Piikkiöläisen jalkapallon toinen aalto ajoittuu 1960-1970 –luvuille. Saarelaisten ystävyysottelut mantereen poikien kanssa olivat tuottaneet sen verran tulosta, että mantereella virisi innostus jalkapalloa kohtaan. Myöskään Harvaluodon koulun kenttä ei sopinut virallisten ottelujen pelipaikaksi ja keskustasta löytyi sääntöjen mukainen kenttä. HaU:n toiminta oli jo niin piikkiöläistä, että seuran nimi muutettiin 1968 Piikkiön Palloseuraksi.

Tällöin suurin osa edustusjoukkueen pelaajista oli Turusta. Puhuttiinkin piikkiöläisistä ja turkulaisista pelaajista. Tämä kahtiajako oli niin suuri, että 1970-luvulla edustusjoukkuetta alettiin piikkiöläistämään. Samalla edustusjoukkueen menestyminen heikkeni hetkeksi, mutta toisaalta edustusjoukkue aloitti säännöllisen ympärivuotisen harjoittelun. Seuran toiminta alkoi laajeta nappuloihin, junioreihin ja mimmeihin.

Kolmas aalto

Kun edustusjoukkue oli piikkiöläistetty, tästä seurasi joukkueen piikkiöläistymisen kausi. Säännöllinen harjoittelu alkoi tuottaa tulosta ja seura nousi kolmannen aallon aikana III divisioonaan. Edustusjoukkueen menestymisen myötä ulkopaikkakuntalaisten pelaajien kiinnostus PiPSiä kohtaan kasvoi. Seura ja sen yksittäiset pelaajat saivat kunniaa ja mainetta turkulaisissa jalkapallopiireissä. Naapurikuntien seurat olivat kiinnostuneita PiPSin edustusjoukkueen pelaajista. Syksyiset siirtomarkkinat toimivat molempiin suuntiin.

Neljäs aalto

Neljännen aallon aikana 1980-luvulla PiPSin jalkapallotoiminta oli hyvin vakiintunutta ja vakavasti otettavaa. Piikkiön kunnan asukasmäärän kasvu ja uudet asukkaat toivat oman lisänsä seuran toimintaan. Monilla uuspiikkiöläisillä on ollut ja on edelleen merkityksellinen asema PiPSin historiassa ja tulevaisuudessa.

Viides aalto

Kun HaU:n ja PiPSin ensimmäisen polven pelaajat alkoivat ikääntyä, niin heidän jälkikasvunsa tulivat paikkaamaan tätä aukkoa. Miehet siirtyivät pikkuhiljaa ikämiehiin ja juniorit nousivat edustusjoukkueeseen. Tämä toisen sukupolven tulo kentille ja toimintaan mukaan voidaan katsoa kuuluvan viidenteen aaltoon.

Kuudes aalto

PiPSin seuratoiminta elää tällä hetkellä kuudetta aaltoa. Seurasta sekä sen pelaajista ja toimihenkilöistä on tullut vaikutusvaltaista väkeä sekä piikkiöläisessä että kaarinalaisessa kaupungin ulkopuolisessa urheiluelämässä. Nappulatoiminta hoituu Kaarinan nappuloiden kautta. Seura on kuuluu myös turkulaiseen verkostoon SouthWest Unitediin , joka mahdollistaa nuorille kehittymisen kohti kansallisia ja kansainvälisiä kenttiä.

Piikkiön Palloseuran toiminta on ollut koko historiansa ajan rajat ylittävää, syrjäytymistä ehkäisevää ja yhteisöllisyyttä lisäävää kolmannen sektorin työtä, jossa pelivälineenä on ollut ”puolueeton” jalkapallo

Kirjoitus on julkaistu paikallislehti Kunnallislehdessä 20.3.2009 ja perustuu Heikki Vuorilan alustukseen Piikkiö-seuran järjestämässä tilaisuudessa viikkoa aikaisemmin.

Mainokset