190525_Setlementtijohtaminen – yhteisöllistä arvojohtamista

”Setlementtijohtaminen on yhteisöllistä arvojohtamista” saatiin selville jo keväällä 2002 Heikki Vuorilan tekemässä Johtamisen erikoisammattitutkinnon diplomityössä. Tutkimuksen tulokset nousevat setlementtijohtajille suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen (12.9.2000 – 5.2.2002) aineistosta.

Tutkintoon johtavan koulutuksen ja Vuorilan tutkimuksen lähtökohtana oli hypoteesi, jonka mukaan:

 • Setlementtijohtajat ovat melko yksinäisiä, siksi on tarvetta kehittää heidän tukiverkostoaan
 • Setlementtikulttuuri on johtajakeskeistä
 • Johtajia kohtaa tulee paljon haasteita
 • Johtamisen keskeisiä kehittämisalueita ovat pitkäjänteisen strategian luominen, ihmisten johtamisen kehittäminen ja taloudellisen ajattelun lisääminen. (Vuorila, 2002, s. 2)

Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja Vuorilan tutkimuksen tuloksena oli ”Yhteisöllisen johtamisen kehittyvä malli”, joka koostuu neljästä (4) komponentista. Näin alkuun voisi kysyä, ”Olisiko malli paras mahdollinen, jos yksikin komponentti puuttui”. Vastaus on ei, silloin se ei olisi enää tutkimuksella saatu tulos setlementtijohtamisesta.

Tutkimuksella saadut neljä (4) komponenttia ovat:

 • Arvotietoisuus
 • Toimintaympäristön ymmärtäminen
 • Visionäärisyys
 • Innostamisen ja osallistamisen kyky; tämän kohdan alakomponetteja ovat (a) johtamistaidot ja (b) vuorovaikutustaidot

Setlementtijohtamisen arvomalli

Diplomityön lopullisessa kirjoitusvaiheessa näistä neljästä komponentista kehkeytyi setlementtijohtamisen arvomalli, joka koostuu setlementtijohtamisen taidoista ja kyvyistä; (suluissa on yksi tarkentava kohta kyseisestä taidosta ja kyvystä

 • Arvotaidot ja –kyvyt; (ihmisten arvostaminen johtaa ihmisläheiseen johtamiseen
 • Realismitaidot ja –kyvyt; (realistinen johtaminen luo organisaatiolle mahdollisuuksia)
 • Visiointitaidot ja –kyvyt; (tulevaisuuteen suuntautunut johtaminen auttaa yhteiskunnallisen valppauden tunnistamisessa)
 • Osallistamistaidot ja –kyvyt; (osallistava johtaminen antaa voimavaroja yhteisössä)

Eräs osallistuja kuvasi haastattelussa setlementtijohtajaa toteamalla, Hyvä setlementtijohtaja on heinäsirkan ja muurahaisen risteytys. Perusteluina tälle hän esitti seuraavaa.

Heinäsirkka hyppii välillä tulevaisuuteen katselemaan, minkälaista siellä on, mutta hyppii taas takaisin tekemään päivätöitään. Heinäsirkka on tietoinen organisaation että yhteiskunnan menneisyydestä. Heinäsirkka osaa ”soitella viulua” aina tarvittaessa kaiken paineen keskellä.

Muurahainen puolestaan tekee töitään säästä huolimatta. Rumalla säällä tehdään sisällä ja kauniilla säällä ulkona. Muurahainen osaa rakentaa yhteisöä järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti.

Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin japanilaisten Ikujiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin hiljaisen tiedon kehkeytymisprosessia, josta kerrotaan heidän yhteisen kirjansa The Knowledge-Creating Company luvuissa kaksi (2) ja kolme (3)

Heikki Vuorila; Otteita johtamisen erikoisammattitutkinnon diplomityöstä – Yhteisöllinen arvojohtaminen kolmannella sektorilla – Tapaustutkimus setlementtijohtamisesta, vuodelta 2002