FiloCafe – Turku

KEVÄÄN 2019 FILOCAFE-ILLAT TURUSSA (7. toimintavuosi)

 • Kevään 2019 ohjelma on tulossa näille sivuille kohta puolin!
 • Tule mukaan kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ideoita. Paikkana on Pieni Kirjapuoti, Yliopistonkaut 26, Turku

 FILOCAFE-ILTOJEN HISTORIAA TURUSSA

 • Tammikuussa 2013 Turun FiloCafe aloitti toimintansa Cafe Elegiassa filosofien FT Sari S. Mattilan ja FM Heikki Vuorila aloitteesta. Tammikuun teemana oli ”Onnellisuus”, jonka parissa kokoonnuttiin neljä kertaa.
 • Toukokuussa 2013 teemaa ”Toimivaa ihmisyyttä etsimässä”, käsiteltiin kahdessa FiloCafe-illassa. Teemoista alustivat Sari S. Mattila ja Heikki Vuorila.
 • Syksyn 2013 aiheena oli ”Elämäntilanteesta voimaa arkeen”, jota käsiteltiin kolmesta eri näkökulmasta. Alustukset piti Heikki Vuorila.
 •  Keväällä 2014 oli neljä erillistä yhden sanan iltaa. Alustajina olivat FM Heikki Vuorila (Oikeudenmukaisuus), FM Kaisa Pakkala (Onnellisuus), FM Heikki Vuorila (Terveys), OTL Timo A. Leinonen (Konflikti).
 • Syksyllä 2014 oli neljä kasvatusfilosofista iltaa yleisteemana ”Elämä on kasvamista – Kasvaminen on elämistä”. Alustajina olivat FT Sari S. Mattila (Itsekasvatus), KT Matti Taneli(J.A.Hollo kasvatusfilosofina), OTL Timo A. Leinonen (John Deweyn kasvatusfilosofiasta), FM Kaisa Pakkala (Tietoisuustaidot). Syksyllä 2014 paikka vaihtui Kuralan Kylämäen Kahvila Omenaan ja Kaneliin. Iltojen isäntänä toimi filosofiseen praktiikkaan erikoistunut FM Heikki Vuorila.
 • Toukokuussa 2015 oli kaksi FiloCafe-iltaa uudessa paikassa Pienessä Kirjapuodissa. Illoissa alustivat FM Kaisa Pakkala (Elämäntehtävä ja kutsumus) sekä OTL Timo A. Leinonen (John Deweyn kasvatusteesejä sovitteluajattelun näkökulmasta). Iltojen isäntänä toimi filosofiseen praktiikkaan erikoistunut FM Heikki Vuorila
 • Syksyllä 2015 oli neljä FiloCafe-iltaa Pienessä Kirjapuodissa. Illoissa alustivat kuvataidejohtaja Päivi Kiiski (Maria pariisilainen – oman tien kulkija), KT Matti Taneli (Immanuel Kantin näkemys pahasta), FM Kaisa Pakkala (Ihminen kolmen tien risteyksessä) sekä OTL Timo A. Leinonen (Arthur Schopenhauer ja oikeassa olemisen taito). Iltojen isäntänä toimi filosofiseen praktiikkaan erikoistunut FM Heikki Vuorila.
 • Keväällä 2016 oli neljä FiloCafe-iltaa Pienessä Kirjapuodissa. FM Kaisa Pakkala alusti Arhur Schopenhauerin elämästä ja ajattelusta, FM Heikki Vuorila aiheesta Vapauttaako sokraattinen menetelmä ihmisen alaikäisyyden tilasta?, KT, FM, TM Matti Taneli Friedrich Nietzschen elämänfilosofiasta ja OTL Timo A. Leinonen Volter Kilven elämästä ja ajattelusta.
 • Syksyllä 2016 oli neljä FiloCafe-iltaa Pienessä Kirjapuodissa. FM Kaisa Pakkala alusti Arthur Schopenhauerista ja pessimistin elämänviisaudesta, filosofi Tuomas Tiainen Degrowth-ajattelusta, KT, FM, TM Matti Taneli  Filosofisen keskustelun mahdollisuuksista ja OTL Timo A. Leinonen Rolf Lagerborgista ja yksityisen uskonnon mahdollisuuksista.
 • Keväällä 2017 FiloCafe-illoissa alustivat FM Kaisa Pakkala Platonin elämästä ja ajattelusta, FM Heikki Vuorila aiheesta Auttaako filosofinen neuvonpito ihmistä eksistentiaalisessa kriisissä?, FM Marita Airakorpi aiheesta Sven Krohn – ihmistä etsimässä, professori Olli Koistinen Olemassaolosta ja OTL Timo A. Leinonen aiheesta G.W.Leibniz ja ajattelun ohjeet.
 • Syksyllä 2017 FiloCafe-illoissa alustivat FM Heikki Vuorila aiheesta: Mihin filosofinen elämäntapa on hävinnyt?, KT Matti Taneli Kierkegaard ja uskon hyppy, FM Kaisa Pakkala Aristoteles ihmisenä ja ajattelijana ja filosofi Tuomas Tiainen aiheesta: Degrowth -ajattelu J.E.Salomaan historianfilosofian valossa.
 • Keväällä 2018 FiloCafe-illoissa alustivat FM Heikki Vuorila aiheesta:  Filosofinen keskustelu sokraattisena käytäntönä, Professori Juha Räikkä aiheesta Tiedollinen auktoriteetti, KT, FM, TM Matti Taneli aiheesta Filosofian merkitys ihmisen elämälle, FM Kaisa Pakkala aiheesta Spinoza ihmisenä ja ajattelijana, DI, OTL Timo Leinonen aiheesta Erik Ahlman ja ihmisen välineiden kehitys.
 • Maaliskuussa 2018 FiloCafe on myös mukana J.E.Salomaa – symposiumin järjestelyissä. Katso tarkempi ohjelma täältä > http://koroinen.fi/filocafe/j-e-salomaa-symposium-osa-i/#more-344
 • Syksyllä 2018 FiloCafe-illoissa alustivat FM Heikki Vuorila aiheesta Wittgenstein arkikielen filosofina, FM Kaisa Pakkala aiheesta Mielenrauha Spinozan mukaan, FM Marita Airakorpi aiheesta Jälkipaloja Sven Krohnin filosofiasta, DI, OTL Timo Leinonen aiheesta Totuus ja arvo J.E.Salomaan mukaan

FILOCAFEN ALKU SUOMESSA

Vuoden 2000 keväällä Filosofiakahvila rantautui Helsinkiin Svenska Teaternin yhteydessä toimivaan Cafe Kafkaan. Suomalaisen FiloCafe –toiminnan taustalla oli Sebastian Slotte. Hän oli yksi Suomen filosofisen praktiikan yhdistyksen perustajista. Helsingin Filosofiakahvila toteutettiin yhdessä Kriittisen korkeakoulun kanssa.

Alustajina oli suomalaisen filosofian tunnettuja nimiä: Ilkka Niiniluoto, Timo Airaksinen, Thomas Wallgren. Cafe Kafkan illat perustuivat alustukseen, ja sitä seuraavaan dialogiseen keskusteluun. Oman haasteensa toi se, että alustajien piti pystyä ilmaisemaan asiansa arkikielellä.

JUURET PARIISISSA

Nykymuotoisen FiloCafen juuret ovat Ranskassa ja Pariisissa 1990-luvulta. Filosofian tohtori Marc Sautet vei filosofiset keskustelut yliopistosta ulos kahvilaan. Hän järjesti keskusteluja Cafe de Pharesissa. Keskusteluihin osallistui noin 200 ihmistä.

Ajatuksena oli antaa mahdollisuus ihmisille kokoontua yhteen ja puhua muiden kanssa arvoista, jotka olivat päteviä jo Antiikin Kreikassa ja ovat edelleenkin pinnalla. Filosofisten kahviloiden yksi idea on ylläpitää yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden käsittelemistä.

KATSO LISÄÄ TURUN FILOCAFE -ILLOISTA

http://koroinen.fi/filocafe/

Mainokset