Työntekijät

Työntekijöille seuraavia WiseDialogeja

  • Johtajille kahdenkeskisiä proaktiivisia neuvonpitodialogeja
  • Henkilöstölle kahdenkeskisiä jaksamis-, voimaantumis- ja hyvinvointidialogeja

Kahdenkeskisten WiseDialogien hyödyt 

  • Auttaa työssäjaksamisessa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa
  • Työntekijän perustehtävä kirkastuu
  • Oma osaaminen tulee näkyväksi (itselle ja  muille työyhteisön jäsenille)
  • Innovatiivisuus lisääntyy
  • Vuorovaikutteisuus kasvaa

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: WiseStudio – Heikki Vuorila 040 – 570 2693 tai vuorila@gmail.com

 

 

Mainokset