Työyhteisöt

Työyhteisöille seuraavia WiseDialogeja

 • Johtajille kahdenkeskisiä proaktiivisia neuvonpitodialogeja
 • Johtoryhmille ryhmämuotoisia ryhmädialogeja
 • Johdolle ja hallitukselle strategisia organisaatiodialogeja: strategia, visio, missio, arvot
 • Johdolle ja henkilöstölle yhteisiä strategian jalkautusdialogeja
 • Tiimeille osaamisen esiinnostamiseksi ja siirtämiseksi osaamisdialogeja
 • Henkilöstölle kahdenkeskisiä jaksamis-, voimaantumis- ja hyvinvointidialogeja

WiseDialogien hyödyt asiakkaalle ovat 

 • Auttaa ilmapiirin ja luottamuksen rakentamisessa
 • Lisää uusien ideoiden syntymistä
 • Auttaa jaksamisessa, voimaantumisessa ja hyvinvoinnissa
 • Kehittää työyhteisön yhteenkuuluvuutta
 • Lisää kannattavuutta ja taloudellisuutta

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: WiseStudio – Heikki Vuorila 040 – 570 2693 tai vuorila@gmail.com

Mainokset