WiseDialogit

Työyhteisöt ja niiden työntekijät sekä yksityishenkilöt

Työyhteisöille, työntekijöille sekä yksityishenkilöille suunnattujen WiseDialogien juuret ovat 2000-luvun alussa käymässäni Johtamisen erikoisammattitutkinnossa, jonka dilpomityössä kuvasin järjestöjohtajien hiljaista kokemustietoa. Syntyi järjestöjohtajien valmennusmalli, jonka tuloksena oli neljä taitoa: arvotietoisuus, realistisuus, osallistavuus ja visionäärisyys. Toimiva malli vaatii nämä neljä taitoa. Yhdenkin puuttuessa johtamismalli ei ole toimiva.

Tutkinnon valmistavassa koulutuksessa noussutta hiljaista kokemustietoa tarkastelin japanilaisten Nonakan ja Takeuchin ”uutta luovan tiedon” viitekehyksen kautta. Hiljaisen kokemustiedon esiin nostamisessa käytettiin neurolingvistiseen ohjelmointiin perustuvaa kokemustiedon mallittamista.

Samoihin aikoihin osallistuin Suomen Filosofisen Praktiikan Yhdistyksen kuukausikokouksiin. Ensimmäisen tuntuman Filosofisesta praktiikasta tuttuun Sokraattiseen dialogiin sain yhdistyksen puheenjohtaja LT Antti S. Mattilan kursseilta. Sokraattista dialogia aloin käyttämään heti omissa kouluttajan/opettajan töissäni.

Toisessa työtehtävässäni käytettiin neurolingvistiseen ohjelmointiin perustuvaa kokemustiedon mallittamismenetelmää. Tällöin etsittiin vastausta kysymykseen ”Mitä on monikulttuurinen ammatillinen osaaminen?”. Vastauksena oli vuorovaikutusosaamisen ja yhteistyön hyödyntämien työssä.

Oman mausteensa WiseDialogeihin toi Englannissa käymäni Filosofisen neuvonnan työpaja. Jos Sokraattinen dialogi on ryhmämuotoista arvostavaa keskustelua, niin Filosofinen neuvonta perustuu kahdenkeskiseen luottamukselliseen neuvonpitoon koulutetun filosofin kanssa.

Varsinaisen muotonsa WiseDialogit saivat käymässäni Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon valmistavassa koulutuksessa. WiseDialogit on kehitetty työyhteisöjen erilaisiin tarpeisiin. Ne pohjautuvat viisaasti ajateltuun ja käytännöllisesti testattuun tietoon. Alla olevissa valikoissa on tietoa eri tarpeisiin soveltuvista WiseDialogeista.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: WiseStudio – Heikki Vuorila 040 – 570 2693 tai vuorila@gmail.com

Mainokset